ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І. Роль і місце жестової мови у житті  нечуючої людини

 

Лідія Димскис

Вербальний світ і діти з порушеннями слуху

 

В’ячеслав Засенко

Мова жестів: розмова продовжується

 

Світлана Кульбіда

Білінгвальне навчання нечуючих: стан, перспективи розвитку

 

Ірина Чепчина

Правовий статус жестової мови

 

Валентина Гординська

Жестова мова – природна візуальна мова людей з вадами слуху

 

Світлана Літовченко

Сурдопереклад як елемент системи супроводу навчального процесу студентів з порушеннями слуху

 

Тетяна Марченко

Значущість жестової мови у вихованні та навчанні нечуючих дітей

 

Таміла Марчук

Чому глухих дітей потрібно вчити мові жестів?

 

Василь Сандугей

Досвід використання жестової мови в житті нечуючих в Україні та за кордоном

 

Іван Синенко

Нотатки про жестову мову

 

Наталія Адамюк, Василь Стьопкін

Впровадження жестової мови – один з основних напрямків діяльності Об’єднання нечуючих педагогів

 

РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ

 

Наталія Адамюк

Використання жестової мови на уроках в спеціальних загальноосвітніх школах – інтернатах для глухих дітей

 

Олександр Бондаренко, Світлана Курасєвич

Значення жестової мови у навчальній діяльності глухих учнів

 

Васильєва Катерина, Козачек Надія

Погляд на проблему вивчення жестової мови

 

Євгенія Грищенко, Василь Стьопкін

Казки – оповідання – ефективний спосіб усвідомлення мовного матеріалу (проект «Читаємо казки»)

 

Оксана Дмітрієва

Комп’ютерна програма «Українська дактильна абетка» як засіб інтелектуального та творчого розвитку дітей з вадами слуху

 

Олена Дробот

Сучасні підходи до навчання глухих дошкільників в умовах білінгвізму

 

Тетяна Єжова

Проблема білінгвізму нечуючих студентів в умовах вищого навчального закладу

 

Наталія Зборовська

Важливість знання та використання жестової мови для встановлення контакту між педагогами, батьками та нечуючими дітьми

 

Наталія Каменська

Особливості писемного мовлення осіб з вадами слуху. Вплив жестової мови глухих на їхне писемне мовлення

 

Любов Лопатко

Особливості використання лексики української жестової мови студентами з порушеннями слуху

 

Лариса Малинович

Оволодіння початковими навичками дактильно-жестового мовлення студентами вищих навчальних закладів психолого-педагогічних спеціальностей

 

Віра Муць

Українська жестова мова – один з важливих засобів педагогічного впливу на формування особистості глухого учня

 

Віталій Радько

Проблеми жестової мови при отриманні середньої та вищої освіти

 

Наталія Сененко

Дидактика комп’ютерних технологій для осіб з особливими потребами

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

 

Даніїл Кравченко, Марина Кравченко

Про деякі аспекти створення, вивчення і розповсюдження збірки «Лексикон жестов»

 

Марина Ліферова

До питання про лінгвістику жестової мови

 

Оксана Тищенко

Науково-теоретичні засади лінгвістичного дослідження української жестової мови

 

 

 


Редакція збірника "Жестова мова і сучасність" приймає статті, які відповідають тематиці збірника та оформлені згідно вимог.