ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОВИ ЖЕСТІВ

 

Дробот О.А.

Рання комунікація нечуючих дітей – необхідна умова розвитку дитини

 

Замша А.В., Замша В.О.

Соціально-психологічні аспекти становища нечуючих в сучасному українському суспільстві

 

Каменська Н.М.

Формування писемного мовлення учнів з порушеннями слуху в теорії сурдопедагогіки

 

Кульбіда С.В.

Концептуальні засади навчання нечуючих і використання жестової мови (на матеріалах зарубіжної теорії і практики)

 

Мартинчук О.В.

Становлення теоретико-методичних підходів до збагачення мовлення глухих учнів дієслівною лексикою

 

МакКворі Л., Рассел Д.

Моделювання поведінки вчителів-практикантів в програмах інклюзивного навчання в Канаді

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

 

Адамюк Н.Б.

Використання білінгвального методу під час вивчення поеми „Сон” нечуючими дев’ятикласниками

 

Вольтера В.

Дошкільне навчання: трансформація спілкування у мові засобами жестів і слів

 

Литовченко С.В.

Довідник про послуги перекладу жестовою мовою для студентів

 

Пущин Е.І. 

Взаємозв’язки та взаємозалежності між соціальним розвитком, соціальною поведінкою глухого учня та динамікою формування читацьких вмінь та якостей в процесі вивчення літератури

 

Рассел Д.

Розуміння освітнього перекладу з точки зору глухих учнів, вчителів, представників адміністрації та батьків

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

 

Зборовська Н.А. 

Особливості жестового мовлення у нечуючої людини

 

Кульбіда С.В., Чепчина І.І.    

Дослідження української жестової мови на початковому етапі

 

Трикін О.І.

Стан перекладацької діяльності в Україні

 

Чепчина І.І., Адамюк Н.Б.

Інноваційна модель підготовки і перепідготовки перекладачів та педагогів в Україні з основ вивчення жестової мови

 

РОЗДІЛ ІV. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСЕРЕДКІВ ОСВІТИ НЕЧУЮЧИХ

Литовченко С.В.

Досвід гуманістичної освіти на прикладі Підкамінської школи-інтернату

 

Лук’янова С.П.

Реалізація особистісного підходу у системі спеціального     навчання Італії та Бельгії очима нечуючої українки

 

Січкар Л.І.

Сімейна творчість і її значення в розвитку дитини

 

Скурчинський В.В., Зборовська Н.А. 

Історія створення першого музею Українського товариства глухих

 

 

Редакція збірника "Жестова мова і сучасність" приймає статті, які відповідають тематиці збірника та оформлені згідно вимог.