Комплексні теми науково-дослідної роботи лабораторії:

Лінгводидактичне забезпечення вивчення української жестової мови нечуючими учнями різних вікових груп (2014 – 2017 рр.)

Педагогічні і лінгвістичні засади реалізації змісту білінгвального навчання учнів з порушеннями слуху (2009 – 2013 рр.)

Теоретико-методичні засади використання української жестової мови у навчанні нечуючих (2006 – 2008 рр.)