Iнститут спеціальної педагогiки
НАПН України
04060, м. Київ, вул.М.Берлинеького,9
тел. 440-42-92
тел./факс 440-22-62
  
   Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
- провідна наукова установа держави в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології, що здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.
    Основні напрями науково-експериментальної діяльності:
- розроблення науково-теоретичних засад навчання та виховання дiтей з особливостями психофiзичного розвитку;
- розроблення та  впровадження iнновацiйних технологiй і моделей корекцiйного навчання;
- координащя наукової тематики та впровадження результапв наукових досліджень у практику навчання івиховання дiтей з особливостями психофiзичного розвитку;
- підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та участь у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів;
Консультування науковців, практиків, батьків, осіб з особливостями психофізичного розвитку та ін.

    Інститут надає освітні послуги з підвищення кваліфікації фахівців.
    Підвищення кваліфікації керiвних,  педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти здійснюється за програмами:
 
з/п
Назва програми
Кількість
годин
1
Управління загальноосвітнім спеціальним навчальним закладом
72
2
Інклюзивна освіта
-//-
3
Українська жестова мова як предмет вивчення і засіб навчання
-//-
4
Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом
-//-
5
Інноваційні психолого-педагогічні технології навчання та виховання дітей з порушенням зору
-//-
6
Інноваційні психолого-педагогічні технології навчання та виховання дітей з порушенням слуху
-//-
7
Інноваційні психолого-педагогічні технології навчання та виховання дітей з порушенням мовлення
-//-
8
Інноваційні психолого-педагогічні технології навчання та виховання дітей з порушенням опорно-рухового апарату
-//-
9
Інноваційні психолого-педагогічні технології навчання та виховання дітей з порушенням розумового розвитку та затримкою психічного розвитку
-//-

Після закінчення навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.
    При вступi слухачами подасться:
·  Копiя паспорту.
·  Копiя диплому.
·  Копiя трудовоl" книжки.
·Копiя iдентифiкацiйного коду (оригiнали паспорту та iдентифiкацiйного коду
пред 'являеться особисто).

3 питань вступу до Iнституту звертатися за адресою:
04060, м. Київ, вул.М.Берлинського, 9
тел. 440-42-92
тел./факс 440-22-62
е-mаil: alona_lilit@mail.ru  
Прийом документiв упродовж року
ЗАПРОШУЄМО BCIX БАЖАЮЧИХ!