Публікації з 2011 року

    

 16. Український жестівник для батьків // С.В. Кульбада, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, Н.В. Іванюшева; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки, Лаб. жестової мови, Укр. т-во глухих. - К.: СПКТБ УТОГ, 2011. - 380 с.

 

 

     "Український жестівник для батьків" представляє понад тисячу найпоширеніших і найуживаніших жестових одиниць української жестової мови для щоденного вжитку.
     Даний посібник створений спільними силами Лабораторії жестової мови ІСП НАПН України та Українського товариства глухих та виданий в рамках Канадсько-Українського проекту "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами" за сприяння та активної підтримки Канадського агенства міжнародного розвитку (CIDA).
      Адресований батькам нечуючих дітей, родинам, фахівцям, що працюють з нечуючими, а також усім, кому є цікавою українська жестова мова.
 
17. Адамюк Н.Б. Жестова мова. Програми та рекомендації до розділу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 1-12 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів дітей зі зниженим слухом. - К.: Поліграфкнига, 2010. - 160 с.

Рекомендована Міністерством освіта і науки України (Лист МОН України №1/11-8244 від 30.08.2010)
 
18. Жестова мова й сучасність: зб. наук. праць / голов. ред. В. В. Засенко. - К.: О. Т. Ростунов. - Вип. 6. - 240 с.

Збірник містить матеріали щодо сучасних технологій використання жестової мови в освітньому процесі нечуючої дитини; аспектів лінгвістичного вивчення української жестової мови, яке вперше започатковано в Україні. Наводяться результати експериментальних досліджень стосовно шляхів ефективного застосування мови жестів в умовах двомовності.
Адресується сурдопедагогам, науковцям, перекладачам жестової мови, студентам, батькам, всім, кому не байдужа доля нечуючої дитини.
 
19. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини: науково-методичний посібник / уклад.: Зборовська Н. А. та ін.; за ред. С. В. Кульбіди.  К.: «СПКТБ УТОГ», 2011. – 328 с. (доповнений і доопрацьований). – (20,25).
У посібнику висвітлено теоретичні та практичні підходи щодо розвитку нечуючої дитини в сучасних умовах з медичної та соціокультурної точок зору. Запропоновано шляхи вирішення проблеми розвитку, навчання і соціалізації дітей з порушеннями слуху. Обгрунтовано теоретико-методологічні (правові, соціокультурні, психолого-педагогічні, мовознавчі) засади та передумови вирішення зазначеної проблеми. Узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід психолого-педагогічної допомоги дітям з порушеннями слуху з боку батьків.
На думку укладачів, саме використання досвіду соціокультурних надбань сприяє розкриттю і розвитку особистісного потенціалу нечуючої дитини повною мірою.
Для батьків, науковців, викладачів, студентів педагогічних навчальних закладів.

20. Жестова мова й сучасність: зб. наук. праць / голов. ред. В. В. Засенко. - К.: О. Т. Ростунов. - Вип. 7. - 236 с.
Збірник містить матеріали щодо сучасних технологій використання жестової мови в освітньому процесі нечуючої дитини; аспектів лінгвістичного вивчення української жестової мови, яке вперше започатковано в Україні. Наводяться результати експериментальних досліджень стосовно шляхів ефективного застосування мови жестів в умовах двомовності.
Адресується сурдопедагогам, науковцям, перекладачам жестової мови, студентам, батькам, всім, кому не байдужа доля нечуючої дитини.


 

21. Ткаченко К. О. Положення про кабінет української жестової мови у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей. – К.: ІСП НАПН України, 2013. – 34 с.