EN

Наталія Зборовська

ORCID 0000-0001-9991-6016

Google Scholar Profile

Посада: науковий співробітник лабораторії жестової мови

Тема кандидатської дисертації: «Особливості використання жестової мови на уроках літератури в школах для дітей з порушеннями слуху» (13.00.03 – корекційна педагогіка).

Стаж наукової роботи: 10 років.

Стаж педагогічної роботи: 16 років.

Освіта: НПУ ім. М.Драгоманова, дефектологічний факультет, сурдопедагог, вчитель української мови та літератури спеціальних шкіл для дітей глухих та дітей зі зниженим слухом (1997-2001 рр.).

E-mail:  zb-nat@meta.ua

ПУБЛІКАЦІЇ

Понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Список публікацій:

 1. Зборовська Н. А. Особливості соціальної ситуації розвитку та мовної компетентності учнів з порушеннями слуху / Н. А. Зборовська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2014. – Вип. 6. – С. 60–66.
 2. Дробот О. А. Дидактичний матеріал з української жестової мови: навч. посіб. для підготовчого, 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей глухих та зі зниженим слухом / О. А. Дробот, Н. А. Зборовська. – К.: Либідь, 2013. – 288 с.
 3. Зборовська Н.А.Використання жестової мови у навчанні учнів з порушеннями слуху: правове та наукове підґрунтя / Н. А. Зборовська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2012. – Вип. 3, Ч.2. – С. 88–98.
 4. Зборовська Н.А. Погляди на двомовність як продукт історичного формування поняття / Н. А. Зборовська // Жестова мова й сучасність. – 2012. – № 7. – С. 18–26.
 5. Зборовська Н. А. Використання жестової мови на уроці літератури у загальноосвітній школі для дітей з порушеннями слуху / Н. А. Зборовська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2011. – Вип. 2. – С. 74–83.
 6. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / [С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, А. В. Замша, Н. А. Зборовська, Н. В. Іванюшева , О. М. Лещенко]. – К. : УТОГ, 2011. – 53 с.
 7. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини: науково-методичний посібник / [уклад.: Н. А. Зборовська, Н. Б. Адамюк, І. І. Чепчина, О. А. Дробот, Н. В.  Іванюшева, С. В. Кульбіда, А. В. Замша, Н. М. Каменська, Т. Ф. Марчук, А. Г. Обухівська, В. В. Скурчинський, Л. В. Борщевська, В. М. Гончаренко, Н. П. Зайонц, О. О. Савченко, Л. І. Січкар, О. А. Лаврик, М. П. Рибальченко] ; за ред. С. В. Кульбіди.  – К. : СПКТБ УТОГ, 2011. – 328 с. (доповнений і доопрацьований).
 8. Замша А. В. Підвищення якості освіти нечуючих шляхом впровадження української жестової мови в навчальний процес / А. В. Замша, Н. А. Зборовська  // Дефектологія. – 2010. – № 2. – С. 41–43.
 9. Зборовська Н. А. Особливості застосування багатозначних слів та жестів у мовній культурі нечуючих / Н. А. Зборовська,  Н. В. Іванюшева // Жестова мова й сучасність. – 2010. – № 5. – С. 176–196. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1977/
 10. Зборовська Н. А. Концепт «кольоропозначення» в мовній культурі глухих  / Н. А. Зборовська  // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 192–217.
 11. Зборовська Н. А. Сурдопедагогіка Валентина Лозинського у діалозі з сучасністю (до 100-річчя з дня народження) / Н. А. Зборовська, В. В.  Скурчинський  // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 324–341.
 12. Зборовська Н. А. Особливості розуміння казок жестовою мовою нечуючими дошкільниками / Н. А. Зборовська // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти колекційної роботи у спеціальній школі. – 2009. – Вип. 11. – С. 106–110.
 13. Зборовська Н. А. Особливості жестового мовлення у нечуючої людини / Н. А. Зборовська  // Жестова мова й сучасність. – 2008. – № 3. – С. 114–123.