РЕЗОЛЮЦІЯ
ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару
«Науково-методичні засади впровадження
української жестової мови  у навчальний процес»
24-25  лютого 2010 року, м. Київ
 
Учасники семінару,
  • беручи до відома Резолюцію № 3445 Генеральної Асамблеї ООН «Декларація про права інвалідів від 9.12.1971; Конвенцію про професійну реабілітацію і зайнятість інвалідів; Резолюцію Європейського Парламенту про жестові мови від 17.06.1988; Рекомендацію Європейського Парламенту «Послідовна політика реабілітації інвалідів» від 6.10.1992; Резолюцію 48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» від 20.12.1993; Конвенцію ООН про права інвалідів від 16.01.2006; Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 12.06.2007; Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 15.01.2009;
  •  заслухавши виступи учасників семінару щодо науково-теоретичних і методичних засад впровадження української жестової мови у навчально-реабілітаційний  процес спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом;
  • враховуючи основні положення висвітлені та обговорені на секційних засіданнях та «круглому столі»
підтверджують необхідність підвищення якості освіти дітей глухих та зі зниженим слухом і підтримують в цілому запропоновані шляхи забезпечення ефективного впровадження УЖМ.
Учасники семінару звертаються з наступними пропозиціями:
  • до Міністерства освіти і науки України:
а)      запровадити вивчення УЖМ у спеціальних дошкільних навчальних закладах для дітей глухих і зі зниженим слухом;
б)      ввести предмет «УЖМ» з підготовчого, 1-12 класу для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей глухих і зі зниженим слухом в інваріантну частину по 2 години на тиждень;
в)      розробити інструкційно-методичний лист, де визначено посадові обов’язки вчителя УЖМ;
г)      затвердити Положення про кабінет УЖМ в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей глухих і зі зниженим слухом;
д)     відкрити спеціальність з підготовки вчителів УЖМ у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;
е)      сприяти впровадженню УЖМ як засобу навчання і реабілітації дітей глухих та зі зниженим слухом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
  •  до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти:
а)      прискорити видання і розповсюдження навчально-методичних, навчально-роздаткових та інших матеріалів для вивчення предмету «УЖМ»: Програму-комплекс «УЖМ» підготовчий, 1-12 класи для дітей глухих і зі зниженим слухом (автор – Адамюк Н.Б.), білінгвальну програму з жестової мови для дошкільних закладів компенсуючого типу 1-4 роки навчання (автор – Дробот О.А.), навчально-методичне забезпечення для вивчення «УЖМ» нечуючими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку (автори – Дробот О.А., Зборовська Н.А.);
  • до Центрального правління УТОГ:
а)        спільно з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України завершити обговорення, відповідне доопрацювання та затвердження (прийняття) «Концепції жестової мови в Україні»;
  • до Інституту спеціальної педагогіки НАПН України:
а)       розробити і подати до Міністерства освіти і науки України розроблені критерії визначення фахового рівня вчителя УЖМ спеціальних навчальних закладів;
б)       розробити систему заходів щодо підвищення кваліфікації вчителів жестової мови;
в)       розробити комплекс програм для системи підготовки перекладачів жестової мови в Українському товаристві глухих;
г)       опублікувати матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару у збірнику наукових праць «Жестова мова й сучасність» (№ 5);
  •  до регіональних управлінь освіти і науки, адміністрацій спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом:
а)        залучати до викладання УЖМ вчителів з числа нечуючих як носіїв жестової мови;
б)        при атестації вчителя УЖМ залучати в якості членів комісії носіїв ЖМ;
в)         сприяти співпраці педагогічних працівників шкіл, у тому числі практичних психологів, з науковцями Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з метою забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу навчально-реабілітаційного процесу;
  •  до правління Об’єднання нечуючих педагогів (ОНП):
а)      сприяти ефективному добору високопрофесійних кадрів для викладання предмету «УЖМ» у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей глухих та зі зниженим слухом.