В зв’язку з посиленням уваги української громадськості та батьків нечуючих дітей до проблем якості навчання і виховання та у зв’язку з уведенням (з 2009 р.) в реєстр навчальних предметів загальноосвітніх спеціальних шкіл для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом нового навчального предмета «Українська жестова мова» виникла необхідність визначення цілеспрямованих дій відповідних державних і недержавних структур щодо забезпечення сприятливих умов для їхнього навчання, виховання, реалізації особистісного потенціалу в умовах дитиноцентризму.

 

Учасники семінару,

  • беручи до відома Резолюцію № 3445 Генеральної Асамблеї ООН «Декларація про права інвалідів від 9.12.1971; Конвенцію про професійну реабілітацію і зайнятість інвалідів ; Резолюцію Європейського Парламенту про жестові мови від 17.06.1988; Рекомендацію Європейського Парламенту «Послідовна політика реабілітації інвалідів» від 6.10.1992; Резолюцію 48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів»; Конвенцію ООН про права інвалідів від 16.01.2006; Закони України: «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 12.06.2007; «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 15.01.2009;
  • заслухавши виступи учасників семінару щодо напрацьованих науково-теоретичних і методичних засад білінгвального навчання, вивчення української жестової мови у спеціальних загальноосвітніх закладах для дітей глухих та зі зниженим слухом;
  • враховуючи напрацьований досвід, висвітлений на відкритих уроках, індивідуальних заняттях та засіданні «круглого столу»;

 

підтверджують необхідність підвищення якості освіти дітей глухих та зі зниженим слухом і підтримують в цілому запропоновані шляхи здійснення білінгвального навчання та вивчення УЖМ як окремого навчального предмета.

Учасники семінару звертаються з наступними пропозиціями:


·         до МОНмолодьспорту:

а)      ввести предмет «УЖМ» з підготовчого, 1-12 класу для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей глухих і зі зниженим слухом в інваріантну частину по 2 год. на тиждень;
б)      відкрити спеціальність з підготовки вчителів УЖМ у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації педагогічного профілю;
в)      сприяти впровадженню білінгвального навчання в системі засобів навчання і реабілітації дітей глухих та зі зниженим слухом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
г)      виходячи з того, що проблема навчання і виховання дітей глухих та із зниженим слухом на сьогодні є досить складною через важкість самого дефекту слуху, а також через наявність багатьох супутніх захворювань у переважної більшості таких дітей, що потребують лише спеціального навчання, здійснюваного педагогами-дефектологами, зберегти мережу спеціальних загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів для дітей з вадами слуху;
д)     провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію з питань здобуття вищої освіти особами з вадами слуху спільно з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, ЦП УТОГ.

 

·         до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту:

сприяти виданню і розповсюдженню навчально-методичних, навчально-роздаткових та інших матеріалів для білінгвального навчання: вивчення предмету «УЖМ»;

а)      методичного посібника до програми «УЖМ» для підготовчого, 1-12 класів для дітей глухих і зі зниженим слухом (автор – Адамюк Н.Б.),
б)      білінгвальної програми з УЖМ для дошкільних закладів компенсуючого типу 1-4 роки навчання (автор – Дробот О.А.),
в)      дидактико-методичного забезпечення для вивчення «УЖМ» нечуючими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку (автори – Дробот О.А., Зборовська Н.А.),
г)      відеокомплекту «Українські народні казки в перекладі УЖМ» (автори: Грищенко Є.С., Стьопкін В.В.);
д)     розробити методичні рекомендації, в яких визначити  посадові обов’язки вчителя УЖМ;

 

·         до Центрального правління УТОГ:

а)     спільно з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України завершити затвердження (прийняття) «Концепції білінгвального навчання»;
б)     спільно з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України провести курси підготовки вчителів УЖМ з виданням ліцензованих посвідчень про присвоєння відповідної кваліфікації;
в)     розробити комплекс програм для системи підготовки перекладачів жестової мови в Українському товаристві глухих;
г)      сприяти вирішенню питання щодо підготовки вчителів УЖМ у державних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;

 

·        до Інституту спеціальної педагогіки НАПН України:

а)     розробити інструктивно-методичні матеріали про кабінет УЖМ в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей глухих і зі зниженим слухом;
б)     розробити систему оцінювання знань, умінь, навичок учнів загальноосвітніх спеціальних шкіл для дітей глухих та зі зниженим слухом на уроках УЖМ;
в)     опублікувати матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару у збірнику наукових праць «Жестова мова й сучасність»;
г)     надавати дієву допомогу педагогічним працівникам та методистам обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти;

 

·        до регіональних управлінь освіти і науки, адміністрацій спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом:

а)     сприяти викладанню предмета «УЖМ» вчителями з числа нечуючих як носіїв жестової мови відповідно до Пояснювальної записки зазначеної навчальної програми;
б)     при атестації педагогів на предмет визначення рівня знання і володіння УЖМ залучати в якості членів комісії носіїв ЖМ;
в)     увести у посадові обов’язки педагогічних працівників, у тому числі практичного психолога та соціального педагога загальноосвітніх спеціальних шкіл вимогу щодо досконалого володіння УЖМ;
г)      сприяти співпраці педагогічних працівників шкіл з науковцями Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з метою забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу навчально-реабілітаційного процесу;
д)      створити кабінети УЖМ у кожному спеціальному ЗНЗ для дітей глухих та зі зниженим слухом;

 

·         до правління Об’єднання нечуючих педагогів (ОНП):

а)      сприяти ефективному добору високопрофесійних кадрів для викладання предмету «УЖМ» у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей глухих та зі зниженим слухом;
б)      з метою взаємообміну досвідом проводити тематичні навчально-практичні семінари вчителів УЖМ;
в)      сприяти розробці навчально-методичної наочності для уроків УЖМ та оснащення кабінету УЖМ.