EN

Світлана Кульбіда

ORCID 0000-0002-0194-3495

Google Scholar Profile 

Посада: головний науковий співробітник лабораторії жестової мови

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Тема докторської дисертації «Теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчанні нечуючих» (2010) (13.00.03 – корекційна педагогіка).

Тема кандидатської дисертації «Вечірня  спеціальна середня школа України для осіб з вадами слуху (становлення та розвиток)» (13.00.03 – корекційна педагогіка).

Стаж наукової роботи: 22 років.

Стаж педагогічної роботи: 20 років.

ПУБЛІКАЦІЇ

Понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Список публікацій:

 1. Кульбіда С. В. Чинне законодавство України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини / С. В. Кульбіда // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 4(72). – С. 39–47.
 2. Кульбіда С. В. На засадах гуманістичної педагогіки: жестова мова в освітньому процесі нечуючих / С. В. Кульбіда // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови. – 2014. – Вип. 7. – С. 65–74.
 3. Кульбіда С. В. Мовне забезпечення корекційного процесу на навчально-тренувальних заняттях із глухими підлітками / С. В. Кульбіда // Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури для осіб із сенсорними порушеннями : навчальний посібник. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – С. 303–425.
 4. Кульбіда С. В. Використання жестової мови в освітньому процесі нечуючих на засадах гуманістичної педагогіки / С. В. Кульбіда // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2013. – Вип. ХХІІ [в 2 ч.], ч. 2 : Серія: Соціально-педагогічна. – С. 159–169.
 5. Кульбіда С. В. Джерельна база терміну «двомовність» (теоретичний аспект) / С. В. Кульбіда // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2013. – Вип. ХХІІ [в 2 ч.], ч. 2 : Серія: Соціально-педагогічна. – С. 128–138.
 6. Кульбіда С. В. Жест як елемент жестикуляції. Локалізація – компонент жесту / С. В. Кульбіда // Дефектологія. Особлива дитина : навчання і виховання. – 2013. – № 1 (65). – С. 14–22.
 7. Кульбіда С. В. Формування партнерських стосунків чуючих і нечуючих фахівців у питанні навчання нечуючих учнів / С. В. Кульбіда // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови. – 2013. – Вип. 4, ч. 1. – С. 52–58.
 8. Кульбіда С.В. Орієнтовна модель опанування української дактилології / С. В. Кульбіда // Дефектологія. Особлива дитина : навчання і виховання. – 2013. – № 2 (66). – С. 14–22. – Режим доступу : http://www.csnukr.in.ua/arh/2013/2662013/266/12.pdf
 9. Кульбіда С.В. Орієнтовна модель опанування української дактилології (продовження) / С. В. Кульбіда // Дефектологія. Особлива дитина : навчання і виховання. – 2013. – № 3 (67). – С. 8–12. – Режим доступу : http://www.csnukr.in.ua/arh/2013/2662013/266/12.pdf
 10. Іванюшева Н. В. Особливості застосування двомовних програм як інструмент збереження мови лінгвістичної меншини / Н. В. Іванюшева, С. В. Кульбіда // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови. – 2013. – Вип. 4, ч. 1. – С. 25–32.
 11. Ткаченко К. О. Організаційно-методичні умови діяльності кабінету української жестової мови у загальноосвітніх спеціальних закладах для нечуючих учнів / К. О. Ткаченко, С. В. Кульбіда // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови. – 2013. – Вип. 4, ч. 1. – С. 72–84.
 12. Кульбіда С.В. Застосування особистісно зорієнтованого підходу у змісті спеціальної освіти нечуючих осіб щодо використання національної жестової мови / С. В. Кульбіда // Теоретичне та методичне забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами. – 2013. – Вип. 3. – С. 56–66.
 13. Кульбіда С. В. Нове в законодавстві України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини / С. В. Кульбіда // Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами. – 2013. – № 10 (12). – С. 39–52. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgiin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apnvlop_2013_10_6.
 14. Кульбида С. В. Теоретические и методологические аспекты образовательной стратегии для неслышащих / С. В. Кульбида // Сборник научных статей учасников V международного теоретико-методологического семинара, 8-9 апреля 2013 г., ИСОиКР ГБОУ ВПО МГПУ [в 2 т.]. – М., 2013. – Т.1 : Специальная педагогика и специальная психология: современные проблемы теории, истории, методологии. – С.169–179.
 15. Кульбіда С. В. Філософські підходи теоретико-методологічної бази спеціальної освіти: джерела розвитку нечуючої особистості / С. В. Кульбіда // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 175–196. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1983/
 16. Кульбіда С. В. Основні положення двомовного навчання нечуючих осіб в Україні / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева, Т. П. Бащенко  // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 42–48.
 17. Кульбіда С. В. Формування жестомовної комунікативної компетенції в контексті соціокультурного підходу / С. В. Кульбіда // Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2012. – Вип. ХХІ, ч. 2 : Серія: Соціально-педагогічна – С.328–338.
 18. Кульбіда С. Теоретико-методичні засади вивчення української жестової мови в Україні / С. В. Кульбіда // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. – 2012. – Вип. 6 (14). – С. 44–54.
 19. Кульбіда С. В. Дотримання мовленнєвої норми при опануванні українським дактилем / С. В. Кульбіда // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. – 2012. – Вип. 7 (15). – С. 62–73.
 20. Українська жестова мова / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 198 с.
 21. Орієнтовний перелік жестових одиниць для загального користування, етичний супровід нечуючих та взаємодія з ними під час проведення фінальної частини з футболу євро-2012 : Навч. посібник для співробітників соціальної сфери з комп'ютерним супроводом / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева. – К.: СПКТБ УТОГ, 2012. – 29 с.; 1 ел. опт. диск (СD-ROM).
 22. Кульбіда С. В. Лексичне значення жесту / С. В. Кульбіда // Жестова мова й сучасність. – 2011. – Вип. 6. – С. 98–108. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1981/
 23. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / [С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, А. В. Замша, Н. А. Зборовська, Н. В. Іванюшева , О. М. Лещенко]. – К. : УТОГ, 2011. – 53 с.
 24. Український жестівник для батьків / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева. – К. : СПКТБ УТОГ, 2011. – 380 с.
 25. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини: науково-методичний посібник / [уклад.: Н. А. Зборовська, Н. Б. Адамюк, І. І. Чепчина, О. А. Дробот, Н. В.  Іванюшева, С. В. Кульбіда, А. В. Замша, Н. М. Каменська, Т. Ф. Марчук, А. Г. Обухівська, В. В. Скурчинський, Л. В. Борщевська, В. М. Гончаренко, Н. П. Зайонц, О. О. Савченко, Л. І. Січкар, О. А. Лаврик, М. П. Рибальченко] ; за ред. С. В. Кульбіди.  – К. : СПКТБ УТОГ, 2011. – 328 с. (доповнений і доопрацьований).
 26. Кульбіда С. В. Історія дослідження стану використання і вивчення жестової мови  [Електронний ресурс] / С. В. Кульбіда. – 2011. – Режим доступу : www.canada-ukraine. org/jornals/ voll/ kulbida_ ukr.pdf.
 27. Кульбіда С. В. Науково-методичні засади впровадження української жестової мови у навчальний процес нечуючих / С. В. Кульбіда // Жестова мова й сучасність. – 2010. – Вип. 5. – С. 45–53.
 28. Кульбіда С. В. Жест як елемент жестикуляції. Локалізація – компонент жесту / С. В. Кульбіда // Жестова мова й сучасність. – 2010. – № 5. – С. 159–175. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1980/
 29. Кульбіда С. В. Науково-методичні засади  використання жестової мови у навчанні нечуючих / С. В. Кульбіда. – К. : Поліпром, 2010. – 503 с.
 30. Кульбіда С.В. Науково-методичні засади використання жестової мови у навчанні нечуючих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук :  за спец. 13.00.03.  «Спеціальна педагогіка» / С. В. Кульбіда. – К., 2010. – 38 с. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C..
 31. Кульбіда С. В. Участь канадських фахівців у дослідженні української жестової мови на сучасному етапі / С. В. Кульбіда // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : ІІ міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей. – Львів, 2009. – С. 247.
 32. Кульбіда С. В. Жестова мова як знакова система / С. В. Кульбіда // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2009. – Вип. 10. – С. 109–113.
 33. Кульбіда С. В. Жестова мова як комунікативна система / С. В. Кульбіда // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2009. – Вип. 11 – С. 139–144.
 34. Кульбіда С. В. Проект концепції жестової мови в Україні / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина // Дефектологія. – 2009. – № 3. – С. 3–7.
 35. Кульбіда С. В. Особливості розвитку спілкування глухих дітей в умовах сім'ї / С. В. Кульбіда // Дефектологія. – 2009. – №3. – С. 13–17.
 36. Кульбіда С. В. Українська жестова мова як природна знакова система / С. В. Кульбіда // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 218–239. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1979/
 37. Кульбіда С. В. Українська жестова мова / С. В. Кульбіда // Енциклопедія освіти. – К. : Юрінком інтер, 2008. – С. 928–929.
 38. Кульбіда С. В. Джерельна база формування терміну жестова мова / С. В. Кульбіда // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія. – 2008. – №9. – С. 58–61.
 39. Кульбіда С. В. Сучасні системи навчання нечуючих дітей і використання жестової мови (на матеріалі зарубіжної теорії) / С. В. Кульбіда // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2008. – № 5 (7). – С. 289–295.
 40. Кульбіда С. В. Досвід використання жестової мови у навчальних закладах Великобританії (80 роки ХХ ст.) / С. В. Кульбіда // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2008. – Вип. 10. – С. 148–158.
 41. Кульбіда С. В. Концептуальні засади навчання нечуючих і використання жестової мови (на матеріалі зарубіжної теорії і практики) / С. В. Кульбіда // Жестова мова й сучасність. – 2008. – Вип. 3. – С. 26–53. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1978/
 42. Кульбіда С. В. Дослідження української жестової мови на початковому етапі / С. В. Кульбіда // Жестова мова й сучасність. – 2008. – Вип. 3. – С. 124–135.
 43. Збірка програм з вивчення української жестової мови / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева. – К. : СПКТБ УТОГ, 2008. – 432 с.
 44. Кульбіда С. В. Дактилологія українська // Енциклопедія освіти. – К. : Юрінком інтер, 2008. – С.161–162.
 45. Кульбіда С. В. Сурдопедагог // Енциклопедія освіти. – К. : Юрінком інтер, 2008. – С. 886–887.
 46. Кульбіда С. В. Українська дактилологія : науково-методичний посібник / С. В. Кульбіда. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 256 с.
 47. Кульбіда С. В. Жестова мова у навчально-виховному процесі осіб з порушеннями слуху / С. В. Кульбіда // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2007. – № 2 (4). – С. 108–113.
 48. Кульбіда С. В. Вивчення європейського досвіду використання жестової мови у навчанні нечуючих / С. В. Кульбіда // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія. – 2007. – №7. – С. 45–50.
 49. Кульбіда С. В. До питання про стан використання і вивчення жестової мови в Україні (історичний аспект) / С. В. Кульбіда // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія. – 2007. – № 8. – С. 14.
 50. Кульбіда С. В. Використання жестової мови в системі “тотальної комунікації”, білінгвального навчання / С. В. Кульбіда / Жестова мова й сучасність. 2007. – Вип. 2. – С. 49–69.
 51. Кульбіда С. В. Місце жестової мови у спеціальній школі для осіб з порушеннями слуху / С. В. Кульбіда // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2007. – Вип. 9. – С. 82–84.
 52. Кульбіда С. В. Особистісно орієнтований підхід щодо використання жестової мови у змісті спец. освіти осіб з порушеннями слуху / С. В. Кульбіда // Педагогічна і психологічна науки в Україні: Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України [у 5 т.]. – 2007. – Т. 3 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. – С. 365–374.
 53. Кульбіда С. В. Дотримання мовленнєвої норми при опануванні дактилем нечуючими учнями / С. В. Кульбіда // Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху та інтелекту. – К. : Поліпром, 2007. – С. 65–76.
 54. Кульбіда С. В. Особливості лінгвістичного дослідження української жестової мови у доробку Р. Г. Краєвського / С. В. Кульбіда, Н. А. Зборовська // Жестова мова й сучасність. – 2007. – Вип. 2. – С. 197–210.
 55. Кульбіда С. В. Крок до плідної співпраці  / С. В. Кульбіда // Наше життя. – 2007. – № 24. – С. 3.
 56. Кульбіда С. В. Сучасні погляди на використання жестової мови / С. В. Кульбіда // Педагогічна газета. – 2007. – № 4 (153). – С. 5.
 57. Кульбіда С. В. Правила дактилювання / С. В. Кульбіда // Дефектологія. – 2006. – №1. – С. 39–41.
 58. Кульбіда С. В. Освіта ХХІ століття / С. В. Кульбіда // Дефектологія. – 2006. – № 2. – С. 54–56.
 59. Кульбіда С. В. Домашня бібліотека / С. В. Кульбіда // Діти з особливими потребами у початковій школі: поради батькам. – К., 2006. – Книга 3. – С. 201–210.
 60. Кульбіда С. В. Білінгвальне навчання нечуючих (стан, перспективи розвитку) / С. В. Кульбіда // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 2–4.
 61. Кульбіда С. В. Аналіз спілкування глухих і чуючих дітей (на основі зарубіжних досліджень) / С. В. Кульбіда // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2006. – Т. 1., вип. 8. – С.112–116.
 62. Кульбіда С. В. Використання невербальних засобів розвитку нечуючої дитини / С. В. Кульбіда / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія. – 2006. – Вип. 5. – С. 72–76.
 63. Кульбіда С. В. До питання про білінгвальне навчання нечуючих: теорія і практика / С. В. Кульбіда // Жестова мова й сучасність. – 2006. – Вип. 1. – С. 16–22.
 64. Кульбіда С. В. Українська жестова мова як об’єкт лексикографічної параметризації / С. В. Кульбіда, О. М. Тищенко // Лексикографічний бюлетень. – 2005. – Вип. 12. – С. 37–42. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72813/04-Tishenko.pdf?sequence=1
 65. Кульбіда С. В. Українська жестова абетка : науково-методичний посібник / С. В. Кульбіда, Н. В. Іванюшева. – 2-ге вид., доп. – К. : Київська Русь, 2005. – 64 с.
 66. Кульбіда С. В. «Шкільна зрілість» глухої дитини – запорука її ефективного навчання  / С. В. Кульбіда // Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім’ї: поради батькам. – К., 2005. – Книга 2. – С. 156–162.
 67. Кульбіда С. В. Українська жестова абетка : науково-методичний посібник / С. В. Кульбіда, Н. В. Іванюшева. – К. : Київська Русь, 2004. – 58 с.