Стосовно відкритого уроку з УЖМ, проведеного Адамюк Н.Б. слід зазначити, що з його показом стало зрозумілими суть, мета і завдання предмету «УЖМ». Всі присутні спостерігали, як поєднуються завдання двох блоків навчальної програми «УЖМ»– лінгвістичного і комунікативного, як йде засвоєння значень слів засобом УЖМ і водночас йде засвоєння нових знань за темою уроку.
Мета уроку:
1. Ознайомлення учнів з поняттям «портрет», його видами та  складовими;
2. Розвиток практичних навиків малювання елементів  портрета за лінгвістичними нормами УЖМ; накопичення бази понять УЖМ і СМ.
3. Формування навиків підмічати своєрідні риси обличчя і визнавати індивідуальність кожної людини.
Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, комп’ютер.
Орієнтовна структура уроку:
1.Організація та мотивація навчальної діяльності.
2.Актуалізація опорних знань учнів:
- показ жестових одиниць під номерами (в електронній версії);
- групування жестів за подібними значеннями (утворення синонімічного ряду);
- визначення загального (головного) значення синонімічного ряду;
- робота малими групами: складання жестових речень чи сполучень з кожним поданим жестом з одного синонімічного ряду.
3. Робота за темою уроку:
- теоретична частина нової теми:
   Оголошення теми та мети уроку;
 Жестова лексика;
   Знайомство з жестовим поняттям  «портрет»:
  Визначення терміну «портрет»;
  Пошук відповідного зображення серед інших;
  Види портрету;
  Елементи портрету, елементи голови/обличчя людини;
-          практична частина нової теми:
  вправа № 1. Утворити антонімічні пари УЖМ і записати у формі СМ;
 вправа № 2. Речення, подані СМ, відтворити засобом УЖМ;
  вправа № 3. Групова робота: складання опису портрету людини засобом УЖМ.
4.Закріплення теми уроку:
а) Теоретичні знання:
Портрет – це …
Елементами портрету людини є…
До елементів голови/обличчя відносяться…
б) Жестова лексика.
5. Домашнє завдання:
- Зробити портрет однокласника УЖМ за поданим планом і вкласти у файл «Людина», № 7;
- Повторити значення нових жестових понять засобом СМ.
6. Підсумок уроку.
Слід зазначити, що науковими співробітниками лабораторії жестової мови було представлено низку власної продукції та наочної продукції УТОГ і ОНП, а саме:
1.        Жестівник для батьків
2.        «Жестова мова й сучасність» № 4
3.        «Жестова мова й сучасність» № 6
4.        «Жестова мова й сучасність» № 7
5.        Збірник УТОГ № 1 Проблеми реабілітації інвалідів зі слуху в Україні»
6.        Збірник УТОГ № 2
7.        Плакати дактильні
8.        Мережа
9.        Почесні члени УТОГ
10.    Свет безмолвных звезд
11.    След созидательных лет
12.    Дитина зі світу тиші
13.    Поющие руки
14.    Герої спорту
15.    Дробот О.А. «Батькам нечуючого дошкільника»
16.    Максименко «Запомните нас веселыми»
17.    Страна УТОГ
18.    Іванюшева Н.В., Кульбіда С.В. «Українська жестова абетка» з диском
19.    Диск «Люди різних професій»
20.    Диск «Видатні історичні постаті»
21.    Диск «Володарі слова»
22.    Відеокасети «Секрет семейного счастья» № 4
23.    Відеокасети «Пізнання, що веде до вічного життя» част. 2
24.    Книга рекордов УТОГ
25.    Енциклопедія УТОГ.
Семінар завершився коротким і лаконічним круглим столом і бурхливим обговоренням резолюції семінару, що свідчило про наболілі питання в галузі спеціальної школи власне для категорії глухих і слабочуючих дітей.