ЗМІСТ
 
Концепція жестової мови в Україні (проект)
 
І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОВИ ЖЕСТІВ
Джеймізон Дж. Р. Значення „очей глухого”: раннє втручання щодо глухих дітей молодшого віку та їхніх родин
Іванюшева Н. В. Кохлеарна імплантація (російський досвід)
Сакун В. Є. Спочатку були жести
 
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ
Бєлозовський А. Система жестового перекладу в США: (досвід нечуючого українця)
Дмітрієва О. І. Жестова мова як засіб оптимізації процесу формування правосвідомості нечуючих школярів
Дробот О. А. Комунікативна діяльність: прояв та розвиток у нечуючих дітей  дошкільного віку
Оріховська А. С. Дидактична та розвивальна гра як засіб навчання глухої дитини
Сизоненко Л. М. Барельєфне ліплення як вид діяльності нечуючих дошкільників
 
ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ
Адамюк Н. Б., Чепчина І. І. Синтаксичні особливості УЖМ: на прикладі простого речення
Зборовська Н. А. Концепт „кольоропозначення” в мовній культурі глухих
Кульбіда С. В. Українська жестова мова як природна знакова система
 
IV. СУРДОПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ МОВНОГО ПИТАННЯ
Замша А. В. Мовне питання і перспективи вирішення проблем сурдопсихологічної діагностики
Макарчук Н. О. До проблеми дослідження самооцінки особистості нечуючого підлітка
Нестеренко М. В., Замша А. В. Соціальні стереотипи сприймання чуючими  нечуючої людини
 
V. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НЕЧУЮЧИХ
Адамюк Н.Б. Незалежне зовнішнє оцінювання знань нечуючих осіб 
Скурчинський В. В., Зборовська Н. А. Сурдопедагогіка Валентина Лозинського у діалозі з сучасністю (до 100 річчя з дня народження)Редакція збірника "Жестова мова і сучасність" приймає статті, які відповідають тематиці збірника та оформлені згідно вимог.