Головна » 2012 » Червень » 9 » Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Білінгвальне навчання нечуючих: вітчизняний та міжнародний досвід"
12:51
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Білінгвальне навчання нечуючих: вітчизняний та міжнародний досвід"
РЕЗОЛЮЦІЯ
Міжнародної науково-практичної конференції
«Білінгвальне навчання нечуючих: вітчизняний та міжнародний досвід»
17 травня 2012 року, м. Київ
Учасники конференції,
   беручи до відома Резолюцію № 3445 Генеральної Асамблеї ООН «Декларація про права інвалідів від 9.12.1971; Конвенцію про професійну реабілітацію і зайнятість інвалідів; Резолюцію Європейського Парламенту про жестові мови від 17.06.1988; Рекомендацію Європейського Парламенту «Послідовна політика реабілітації інвалідів» від 6.10.1992; Резолюцію 48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» від 20.12.1993; Конвенцію ООН про права інвалідів від 16.01.2006; Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 15.01.2009; Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 16.04.2009; Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» від 22.12.2011;
заслухавши виступи учасників щодо науково-теоретичних і методичних засад білінгвального навчання, впровадження української жестової мови у навчально-реабілітаційний  процес спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом;
враховуючи основні положення висвітлені та обговорені на пленарному засіданні та «круглому столі»
підтверджують необхідність вивчення міжнародного досвіду білінгвального навчання, підвищення якості освіти дітей глухих та зі зниженим слухом в Україні і підтримують запропоновані шляхи забезпечення ефективного впровадження УЖМ в умовах білінгвального навчання.
Учасники конференції звертаються з наступними пропозиціями:
·до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України:
а) передбачити у Держстандарті початкової школи двомовну складову для дітей глухих та зі зниженим слухом;
б) передбачити вивчення предмету «УЖМ» з підготовчого, 1-12 класу для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей глухих і зі зниженим слухом в інваріантній частині по 2 години на тиждень;
в) розробити інструкційно-методичний лист, де визначено посадові обов’язки вчителя УЖМ;
г) відкрити спеціальність з підготовки вчителів УЖМ у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;
д) сприяти впровадженню УЖМ як засобу навчання і реабілітації дітей глухих та зі зниженим слухом в умовах білінгвізму в усіх навчальних закладах (починаючи з довкілля і закінчуючи ВНЗ) відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» від 22.12.2011;
до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти:
прискорити видання і розповсюдження навчально-методичних і навчально-роздаткових матеріалів для вивчення предмету «УЖМ» (Програма-комплекс «УЖМ» підготовчий, 1-12 класи для дітей глухих і зі зниженим слухом, авт. – Адамюк Н.Б.; білінгвальна програма з жестової мови для дошкільних закладів компенсуючого типу 1-4 роки навчання, авт. – Дробот О.А.; навчально-методичне забезпечення для вивчення «УЖМ» нечуючими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, авт. – Дробот О.А., Зборовська Н.А. та ін.).
·до Центрального правління УТОГ:
а) сприяти наданню допомоги у кадровому і технічному забезпеченні процесу введення ЖМ до навчального процесу;
б) розробити комплекс програм для системи підготовки перекладачів жестової мови в Українському товаристві глухих;
до Інституту спеціальної педагогіки НАПН України:
а) розробити навчально-методичні матеріали щодо запровадження в системі освіти осіб з порушеннями слуху білінгвального навчання;
б) розробити і подати до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України критерії визначення фахового рівня вчителів УЖМ;
в) розробити систему заходів щодо підвищення кваліфікації вчителів жестової мови;
г) продовжити співпрацю з провідними фахівцями Канади та інших розвинених країн з питань розроблення та впровадження двомовного навчання у навчальних закладах різних типів, в т. ч. в умовах інклюзії;
д) опублікувати матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у  збірнику наукових праць «Жестова мова й сучасність»;
до регіональних управлінь освіти і науки, адміністрацій спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом:
а) залучати до викладання УЖМ вчителів з числа нечуючих як носіїв жестової мови;
б) при атестації вчителів УЖМ залучати до членів комісії носіїв ЖМ;
в) сприяти участі педагогів і практичних психологів у спільній з науковцями розробці навчально-методичного забезпечення в умовах білінгвізму;
до правління Об’єднання нечуючих педагогів (ОНП):
а) сприяти добору високопрофесійних кадрів для викладання предмету «УЖМ» у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей глухих та зі зниженим слухом;
б) пропагувати і сприяти зростанню фахового рівня нечуючих вчителів.
Переглядів: 1831 | Додав: usllab