Лабораторія жестової мови Інституту спеціальної педагогіки АПН України – це науково-дослідний осередок вивчення проблем теорії та практики основ педагогічного, лінгвістичного, психологічного, психолінгвістичного вивчення національної жестової мови, особливостей функціонування та використання жестової мови в умовах двомовного середовища.
Як структурний підрозділ Інституту лабораторія жестової мови була заснована в 2006році за ініціативи Українського товариства глухих (УТОГ).

Основні напрямки науково-дослідної діяльності лабораторії:
- обґрунтування науково-лінгвістичних засад вивчення жестової мови (збір та аналіз зразків УЖМ у нечуючих носіїв);
- розробка теоретико-методичних засад використання жестової мови у навчанні нечуючих;
- аналіз сучасних тенденцій функціонування мови жестів;
- розробка принципів відбору і структурування навчального матеріалу з курсу „Жестова мова” для спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями слуху;
- впровадження результатів наукових досліджень в практику навчання і виховання глухих та слабочуючих дітей, зокрема започаткування та видання збірника наукових праць;
- розробка нових підходів, методів роботи на курсах підвищення кваліфікації з основ вивчення жестової мови сурдопедагогами, вихователям різних ланок навчання, сурдоперекладачами;
- залучення співробітників лабораторії до викладання УЖМ як носіїв мови.

Основні здобутки лабораторії:
- проведений науково-практичний семінар "Жестова мова в системі освіти дітей з порушеннями слуху”(2006);
- на базі ЦІППО були вперше організовані і проведені двотижневі курси підвищення кваліфікації з основ вивчення української жестової мови для сурдопедагогів початкових класів та вихователів (2006); вчителів української мови та літератури загальноосвітніх спеціальних шкіл для осіб з порушеннями слуху (2007,2008);
- щорічно поповнюється відеобаза зразків УЖМ з метою лінгвістичного вивчення.

Лабораторія підтримує партнерські зв’язки і співпрацює з міжнародними й вітчизняними спорідненими організаціями:
Західно-Канадським Центром проблем глухоти при Університеті Альберта;
​Українським ресурсним центром коледжу Гранта МакЮена (Канада, м. Едмонтон);
Науково-методичним центром соціально-педагогічних проблем навчання глухих і жестової мови (Росія, м. Москва);
Лабораторією з вивчення національної жестової мови Мінського державного педагогічного університету (Білорусь, м. Мінськ);
Українсько-Канадським Альянсом для глухих і слабочуючих (УКАГС) (Україна, м. Київ);
Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО)(Україна, м. Київ); ​
Об’єднанням нечуючих педагогів (ОНП)(Україна, м. Київ);
Радою перекладачів (Україна, м. Київ);
Спеціальні загальноосвітні школи інтернати для дітей з порушеннями слуху.