EN

Співробітники лабораторії

Анна Замша, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії жестової мови

Світлана Кульбіда, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії жестової мови

Наталія Адамюк, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії жестової мови

Олена Дробот, науковий співробітник лабораторії жестової мови

 

 

Аспіранти

Ольга Бурлака, тема дисертаційного дослідження: «Формування географічних понять у чнів із порушеннями слуху 6-10 класів» (спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка), науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії жестової мови Наталія Адамюк.