EN

Анна Замша

ORCID 0000-0002-8843-035X

Google Scholar Profile

Посада: завідувач лабораторії жестової мови

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації «Психологічні детермінанти інтелектуального розвитку підлітків з порушеннями слуху» (2015) (19.00.08 – спеціальна психологія).

Стаж наукової роботи: 9 років.

Стаж педагогічної роботи: 8 років.

Освіта: Київський міжнародний університет (2001-2007 рр.), магістр психології.

СтажуванняЗахідно-Канадський центр глухознавства при Університеті Альберти (жовтень – листопад 2011 р.), грант ‘Alberta International Education Awards – Ukraine Scholarship’.

Сфера наукових інтересів: інтелектуальний та особистісний розвиток осіб із порушеннями слуху, сурдопсихологічна діагностика, двомовний підхід до навчання глухих і слабкочуючих, психолінгвістика жестової мови.

E-mail: zamsha_anna@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Понад 40 наукових та 10 навчально-методичних праць.

Список публікацій:

 1. Замша А. В. Рефлексія як детермінанта інтелектуального розвитку підлітків із порушеннями слуху / А. В. Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – №3. – С. 73-79.
 2. Замша А. В. До проблеми інтелектуального розвитку підлітків з порушеннями слуху / А. В. Замша // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2015. – Вип. 35, Додаток 2; Том ІІІ (15): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 79-87.
 3. Замша А. В. Порівняльний аналіз монолінгвального та білінгвального підходів до навчання дітей з порушеннями слуху / А. В. Замша // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2014. – Вип. 5, Том ІV (55) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 175–183.
 4. Замша А. В. Особливості регуляційного компоненту інтелектуального потенціалу  підлітків з порушеннями слуху / А. В. Замша // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. – 2014. – Т. 19, вип. 2(32). – С. 129-139.
 5. Замша А. В. Особливості інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху / А. В. Замша // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 2 (70). – С. 83-90.
 6. Замша А. В. Роль мотивації в формуванні інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху / А. В. Замша // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 3 (71). – С. 69-76.
 7. Замша А. В. До проблеми вивчення ролі мови у формуванні абстрактного мислення підлітків з порушеннями слуху // Психологічні науки: Проблеми і здобутки. – Вип. 4. – 2013. – С. 118–133.
 8. Замша А. В. Нормативно-правове забезпечення освітньої сфери для дітей глухих та слабочуючих провінції Альберта, Канада / А. В. Замша // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання: науково-методичний журнал. – №2 (62). – 2012. – С. 25–28.
 9. Замша А. В. Психологічні чинники успішності оволодіння мовою / А. В. Замша // Жестова мова й сучасність. – № 7. – 2012. – С. 5–18. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1975/
 10. Чепчина І. І. Запровадження та розвиток двомовного навчання як неминучий шлях розвитку нечуючої особистості (історичний аспект) / І. І. Чепчина, Н. В. Іванюшева, А. В.  Замша  // Жестова мова й сучасність. – 2011. – Вип. 6. – С. 145–153. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1974/
 11. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / [С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, А. В. Замша, Н. А. Зборовська, Н. В. Іванюшева, О. М. Лещенко]. – К. : УТОГ, 2011. – 53 с.
 12. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини: науково-методичний посібник / [уклад.: Н. А. Зборовська, Н. Б. Адамюк, І. І. Чепчина, О. А. Дробот, Н. В.  Іванюшева, С. В. Кульбіда, А. В. Замша, Н. М. Каменська, Т. Ф. Марчук, А. Г. Обухівська, В. В. Скурчинський, Л. В. Борщевська, В. М. Гончаренко, Н. П. Зайонц, О. О. Савченко, Л. І. Січкар, О. А. Лаврик, М. П. Рибальченко] ; за ред. С. В. Кульбіди.  – К. : СПКТБ УТОГ, 2011. – 328 с. (доповнений і доопрацьований).
 13. Замша А. В. Підвищення якості освіти нечуючих шляхом впровадження української жестової мови в навчальний процес / А. В. Замша, Н. А. Зборовська  // Дефектологія. – 2010. – № 2. – С. 41–43.
 14. Замша А. В. Роль жестової мови у розвитку особистості нечуючої дитини / А. В. Замша // Жестова мова й сучасність. – 2010. – № 5. – С. 238–247. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1973/
 15. Замша А. В. Мовне питання і перспективи вирішення проблем сурдопсихологічної діагностики / А. В. Замша // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 241–254.
 16. Замша А. В. Соціальні стереотипи сприймання чуючими нечуючої людини / А. В. Замша, М. В.  Нестеренко  // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 273–293. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1972/
 17. Замша А. В. Психолінгвістичні аспекти білінгвального підходу до навчання / А. В. Замша, В. О. Оксюта // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – 2009. – Вип. 13. – С. 147–156.
 18. Замша А. В. Білінгвальне навчання в контексті вивчення мовного питання осіб з порушеннями слуху в Україні / А. В. Замша // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2009. – Вип 11. – С. 103–106.
 19. Замша А. В. Соціально-психологічні аспекти становища нечуючих в сучасному українському суспільстві / А. В. Замша, В. О. Замша //  Жестова мова й сучасність. – 2008. – №  3. – С. 11–17.