EN

Наталія Адамюк

ORCID 0000-0002-4927-6257

Google Scholar Profile

Посада: старший науковий співробітник лабораторії жестової мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Тема кандидатської дисертації «Особливості вивчення лексики української жестової мови глухими учнями початкової школи» (2012) (13.00.03 – корекційна педагогіка).

Стаж наукової роботи: 10 років.

Стаж педагогічної роботи: 20 років.

E-mail: natbor07@gmail.com

ПУБЛІКАЦІЇ

Понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Список публікацій:

 1. Адамюк Н. Б. Особливості методики вивчення лексики української жестової мови глухими молодшими школярами / Н. Б. Адамюк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2014. – Вип. 5. – Ч. 1. – С. 10–17.
 2. Адамюк Н.Б. Лінгводидактична модель вивчення лексичних одиниць української жестової мови / Н. Б. Адамюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – №4 (72). – С. 48–56.
 3. Адамюк Н. Б. Особливості володіння українською жестовою мовою глухими першокласниками загальноосвітніх спеціальних шкіл для глухих / Н. Б. Адамюк // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 50–71. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1960/
 4. Адамюк Н. Б. Поступ спеціальної педагогіки – український жестівник для батьків / Н. Б. Адамюк, І. І.  Чепчина  // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 107–126. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1987/
 5. Кульбіда С. В. Основні положення двомовного навчання нечуючих осіб в Україні / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева, Т. П. Бащенко  // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 42–48.
 6. Українська жестова мова / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 198 с.
 7. Орієнтовний перелік жестових одиниць для загального користування, етичний супровід нечуючих та взаємодія з ними під час проведення фінальної частини з футболу євро-2012 : Навч. посібник для співробітників соціальної сфери з комп'ютерним супроводом / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева. – К.: СПКТБ УТОГ, 2012. – 29 с.; 1 ел. опт. диск (СD-ROM).
 8. Адамюк Н. Б. Білінгвальне навчання нечуючих в контексті українських освітніх реалій / Н. Б. Адамюк, Л. М. Лещенко // Жестова мова й сучасність. – 2011. – Вип. 6. – С. 131 –138. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1959/
 9. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / [С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, А. В. Замша, Н. А. Зборовська, Н. В. Іванюшева, О. М. Лещенко]. – К. : УТОГ, 2011. – 53 с.
 10. Український жестівник для батьків / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева. – К. : СПКТБ УТОГ, 2011. – 380 с.
 11. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини: науково-методичний посібник / [уклад.: Н. А. Зборовська, Н. Б. Адамюк, І. І. Чепчина, О. А. Дробот, Н. В.  Іванюшева, С. В. Кульбіда, А. В. Замша, Н. М. Каменська, Т. Ф. Марчук, А. Г. Обухівська, В. В. Скурчинський, Л. В. Борщевська, В. М. Гончаренко, Н. П. Зайонц, О. О. Савченко, Л. І. Січкар, О. А. Лаврик, М. П. Рибальченко] ; за ред. С. В. Кульбіди.  – К. : СПКТБ УТОГ, 2011. – 328 с. (доповнений і доопрацьований).
 12. Адамюк Н. Б. Особливості викладання змісту «Лісової пісні» із застосуванням української жестової мови нечуючим школярам / Н. Б. Адамюк // Жестова мова й сучасність. – 2010. – № 5. – С. 99–125. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1957/
 13. Адамюк Н. Б. Програми «Українська жестова мова» та рекомендації до розподілу програмового матеріалу для підготовчого, 1 – 12 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом / Н. Б. Адамюк. – К. : Поліграфкнига, 2010. – 160 с.
 14. Адамюк Н. Б. Стан розуміння УЖМ педагогами спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з порушеннями слуху (аналіз курсів УЖМ) / Н. Б. Адамюк // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти колекційної роботи у спеціальній школі. – 2009.  – Вип. 11. – С. 3–8.
 15. Адамюк Н. Б. Незалежне зовнішнє оцінювання знань нечуючих осіб / Н. Б. Адамюк // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 294–323.
 16. Адамюк Н. Б. Синтаксичні особливості УЖМ: на прикладі простого речення / Н. Б. Адамюк, І. І.  Чепчина  // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 170–191. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1956/
 17. Збірка програм з вивчення української жестової мови / С. В. Кульбіда, І. І. Чепчина, Н. Б. Адамюк, Н. В. Іванюшева. – К. : СПКТБ УТОГ, 2008. – 432 с.
 18. Адамюк Н.Б. Використання білінгвального методу під час вивчення поеми «Сон» Т. Г. Шевченка нечуючими дев’ятикласниками / Н. Б. Адамюк // Жестова мова й сучасність. – 2008. – Вип. 3. – С. 56-68. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1885/
 19. Чепчина І. І.  Інноваційна модель підготовки і перепідготовки перекладачів та педагогів в Україні з основ вивчення жестової мови / І. І.  Чепчина, Н. Б.  Адамюк // Жестова мова й сучасність. – 2008. – Вип. 3. – С. 147-158. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1984/