EN

Олена Дробот

ORCID 0000-0002-0762-5148

Google Scholar Profile 

Посада: науковий співробітник лабораторії жестової мови

Тема кандидатської дисертації: «Формування навичок спілкування глухих дітей дошкільного віку в умовах білінгвізму» (13.00.03 – корекційна педагогіка).

Стаж наукової роботи: 10 років.

Стаж педагогічної роботи: 20 років.

Освіта: ДПУ імені М.П. Драгоманова, вчитель-дефектолог почтакових класів шкіл глухих та слабочуючих, сурдопедагог дошкільних закладів (1993-1998 рр.).

Сфера наукових інтересів: використання жестової мови у навчально-виховному процесі дошкільників з порушеннями слуху; навчальне, навчально-методичне й дидактичне забезпечення розвитку дошкільників з порушеннями слуху.

E-mail: lend7@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЇ

Понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Список публікацій:

 1. Drobot, O. (2015). Formation of the communication skills of deaf preschool children in the conditions of bilingualism. The Advanced Science Journal, Issue 6, pp. 79-87. – Режим доступу: http://advancedscience.org/2015/6/079-087.pdf  
 2. Дробот О. А. Білінгвальні програми: специфіка, види, типологія та зміст / О. А. Дробот //  Роль педагогічних та психологічних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5 грудня 2014 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – С. 37 – 40.
 3. Дробот О. А. Значення української жестової мови у навчально-виховному процесі дошкільного закладу для дітей з порушеннями слуху / О. А. Дробот // Педагогічні та психологічні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12–13 грудня 2014 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2014. – С. 27 – 32.
 4. Дробот О. А. Дидактичний матеріал з української жестової мови: навч. посіб. для підготовчого, 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей глухих та зі зниженим слухом / О. А. Дробот, Н. А. Зборовська. – К. : Либідь, 2013. – 288 с.
 5. Дробот О. А. Українська  жестова мова: навч. посіб. для підготовчого, 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей глухих та зі зниженим слухом / О. А. Дробот. – К. : Либідь, 2013. – 320 с.
 6. Дробот О. А. Особливості двомовних програм / О. А. Дробот,  Н. В. Іванюшева  // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 27–41. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1971/
 7. Дробот О. А. Комплекс дидактично-роздаткового матеріалу з вивчення жестової мови / О. А. Дробот. –  К. : Поліграфічний центр УТОГ,  2012. –  45 с.
 8. Дробот О. А. Розвиток спілкування глухих дітей в умовах сім’ї / О. А. Дробот, О. І. Щуцька, Д. Р. Капелюх  // Жестова мова й сучасність. – 2011. – Вип. 6. – С. 81–97. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1970/
 9. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини: науково-методичний посібник / [уклад.: Н. А. Зборовська, Н. Б. Адамюк, І. І. Чепчина, О. А. Дробот, Н. В.  Іванюшева, С. В. Кульбіда, А. В. Замша, Н. М. Каменська, Т. Ф. Марчук, А. Г. Обухівська, В. В. Скурчинський, Л. В. Борщевська, В. М. Гончаренко, Н. П. Зайонц, О. О. Савченко, Л. І. Січкар, О. А. Лаврик, М. П. Рибальченко] ; за ред. С. В. Кульбіди.  – К. : СПКТБ УТОГ, 2011. – 328 с. (доповнений і доопрацьований).
 10. Дробот О. А. Навчання розповіді як складової мовленнєвої компетенції глухих дітей дошкільного віку / О. А. Дробот // Жестова мова й сучасність. – 2010. – № 5. – С. 198–209. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1968/
 11. Дробот О.А. Програми з української жестової мови для спеціальних дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей глухих та зі зниженим слухом (1 – 4 роки навчання) [Електронний ресурс] / О.А. Дробот. – К. : Інститут спеціальної педагогіки, 2010. – 196 с. – Режим доступу: http://ispukr.org.ua
 12. Дробот О. А. Комунікативна діяльність: прояв та розвиток у нечуючих дітей дошкільного віку / О. А. Дробот  // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 118–135. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1962/
 13. Дробот О. А. До питання використання жестової мови у навчанні та вихованні дошкільників з порушеннями слуху / О. А. Дробот // Сучасні тенденції реалізації змісту освіти осіб з порушеннями слуху : зб. текстів виступів на наук-практ. конференції. – К. : Актуальна освіта, 2008. – С. 153–165.
 14. Дробот О. А. Реалізація особистісно-орієнтовного підходу у змісті програми «Жестова мова» для нечуючих дошкільників / О. А. Дробот // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2008. – Вип. 10. – С. 245–248.
 15. Дробот О. А. Рання комунікація нечуючих дітей – необхідна умова розвитку дитини / О. А. Дробот // Жестова мова й сучасність. – 2008. – Вип. 3. – С. 5–10. – Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/1961/
 16. Дробот О. А. Розвиток емоційно-пізнавального інтересу у нечуючих дітей в умовах дошкільного закладу компенсаторного типу / О. А. Дробот // Жестова мова й сучасність. – 2007. – Вип. 2. – С. 33–48.
 17. Дробот О. А. Роль дидактичної гри у навчанні нечуючого дошкільника / О. А. Дробот // Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського університету. Серія: соціально-педагогічна. – 2007. – Вип.VII. – С. 358–360.
 18. Дробот О. А. Значення раннього використання жестової мови під час навчання та виховання нечуючих дошкільників / О. А. Дробот // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2007. – Вип. 9. – С. 169–172.
 19. Дробот О. А. Батькам нечуючого дошкільника : Методичні рекомендації / О. А. Дробот. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2006. – 32 с.
 20. Дробот О. А. Сучасні підходи до навчання глухих дошкільників в умовах білінгвізму / О. А. Дробот // Жестова мова й сучасність. – 2006. – Вип. 1. – С. 94–104.
 21. Дробот О. А. До питання методів навчання дітей з порушеннями слуху / О. А. Дробот // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2006. – Вип. 7. – С. 10–14.
 22. Дробот О. А. Роль і місце жестової мови глухих (історичний огляд) / О. А. Дробот // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2006. – Вип. 8, Ч. 2. – С. 136–140.